Centrum Motoryzacyjne Bursaki 19 Lublin

CENTRUM MOTORYZACYJNE BURSAKI 19


facebook youtube
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt.: 9.00-17.00, Sob.: 9.00-14.00
Strona główna O Centrum Sklepy Warsztaty Plan Centrum Kontakt
Centrum Motoryzacyjne Bursaki 19 Lublin Centrum Motoryzacyjne Bursaki 19 Lublin
 
 

Informacje i og?oszenia Centrum Motoryzacyjnego

 
Wolne powierzchnie do wynaj?cia w Centrum Motoryzacyjnym
 
CENTRUM MOTORYZACYJNE BURSAKI 19 w Lublinie posiada wolne powierzchnie sklepowe do wynaj?cia.
  1. Do wynaj?cia powierzchnia sklepowa: BOX 8-9 (64 m2)
    http://www.cmbursaki.pl/page/plan_sklep_08-09_001.html

Budynek w standardzie oferuje: ogrzewanie gazowe, wentylacj?, ??cze ?wiat?owodowe, okablowanie: elektryczne, komputerowe i telefonicznie, otwierane okna, podwieszane sufity, ochron? fizyczn? oraz monitoring. Hala sklepowa posiada dwie ?azienki dla klient?w, w tym specjalnie przygotowan? toalet? dla os?b niepe?nosprawnych.

G??wne zalety:
  • nowoczesny i funkcjonalny budynek, wysoki standard pomieszcze? handlowych i cz?ci wsp?lnych, z du?? ilo?ci? miejsc postojowych, po?o?enie blisko w?z??w komunikacyjnych, w odleg?o?ci ok. 4 km od historycznego centrum Lublina, pozwalaj?ce na dojazd z ka?dej dzielnicy w czasie nie d?u?szym ni? 15-30 min,
  • korzystne otoczenie; w najbli?szym s?siedztwie dwa du?e centra handlowe, zapewniaj?ce dost?p do wielu sklep?w, punkt?w us?ugowych oraz atrakcji kulturalnych i sportowych,
  • komfortowe warunki pracy: znakomite do?wietlenie, ogrzewanie, mo?liwo?? korzystania z okien uchylnych,
  • korzystny uk?ad pomieszcze?,
  • ochrona fizyczna, monitoring,
  • na terenie centrum znajduje si? bar dla klient?w, dwa budynki warsztatowe oraz najnowocze?niejsza myjnia bezdotykowa w Lublinie.
Zainteresowanych wynajmem powierzchni prosimy o kontakt:
tel. kom. 784 548 134
e-mail: info@cmbursaki.pl
 
 
 
 
IStrona głównaIO CentrumISklepyIWarsztatyIPlan CentrumIKontaktI